Botanický ústav SAV

Základné info

Senko, Dušan RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Dusan/
E-mail: dusan.senko_zavin-ac_savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6169