Základné info

Čuláková, Katarína

referentka správy majektu
E-mail: katarina.culakova@savba.sk
Tel.: 037/6943 405