Základné info

Repa, Peter Mgr.

vedúci oddelenia, správca budovy – vodič
E-mail: peter.repa@savba.sk
Tel.: 0903 660 022