Základné info

Jašková, Katarína Mgr.

odborný pracovník
E-mail: katarina.herkova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6118