Základné info

Kenderešová, Lucia Mgr.

odborný pracovník
E-mail: l.kenderesova@gmail.com
Tel.: 02/ 5942 6133