Základné info

Kráľovičová, Eva Ing.

IAPT Managing Secretary
E-mail: eva.senkova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6151