Základné info

Kempa, Matúš Mgr.

odborný pracovník
E-mail: matus.kempa@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6145