Základné info

Fialová, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
E-mail: ivfiala@gmail.com
Tel.: 02/ 5942 6118