Základné info

Záhorský, Michal Ing.

interný doktorand
E-mail: michal.zahorsky@savba.sk
Tel.: 037/6943 334