Základné info

Caboň, Miroslav Mgr., PhD.

vedecký pracovník IIb
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Miro/
E-mail: miroslav.cabon@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6108