Základné info

Caboň, Miroslav Mgr., PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 5942 6108
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Miro/