Základné info

Kováčová, Katarína Ing.

E-mail: katarina.kovacova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6105