Základné info

Kochjarová, Judita RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: judita.kochjarova@tuzvo.sk