Základné info

Kochjarová, Judita RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník