Základné info

Gbúrová Štubňová, Eliška Mgr.

vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Eliska/
E-mail: eliska.stubnova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6170