Základné info

Majerčíková, Viera

technická pracovníčka
E-mail: viera.majercikova@savba.sk
Tel.: 037/6943324