Welcome to František Hindák's webpage

Fellowships and Awards

1985 Holubyho pamätná medaila Slovak Botanical Society SAS
1987 Strieborná plaketa SAV Slovak Academy of Sciences
1997 Zlatá plaketa SAV Slovak Academy of Sciences
1987 Bronze medal PríF UK Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava
1995 J. Pantoczek medal Hungarian algological society
1997 Silver medal Slovak agriculture university
2001 Silver medal Výskumný ústav vodného hospodárstva
2002 Medal SAS for support of science Slovak Academy of Sciences
2003 Pamätná plaketa SAV Slovak Academy of Sciences
2005 SAS award for promotion of science Slovak Academy of Sciences

Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)