Konferencie

6. česko-slovenská mykologická konferencia

Miesto konania: Stará Lesná
Termín: 03.09.2019 – 07.09.2019
Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Kučera PhD. (viktor.kucera@savba.sk)