Konferencie

Stretnutie mladých taxonómov

Miesto konania: Senica
Termín: 08.11.2018 – 11.11.2018
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Caboň PhD. (miroslav.cabon@savba.sk)

Consortium of European Taxonomic Facilities AISBL, 44th General Meeting

Miesto konania: Bratislava
Termín: 12.10.2018 – 13.10.2018
Kontaktná osoba: prof. RNDr. Karol Marhold CSc. (karol.marhold@savba.sk)

International Russulales Workshop 2018

Miesto konania: Borgsjö, Švédsko
Termín: 26.08.2018 – 01.09.2018
http://www.myko.se/wp-content/uploads/2014/05/First_invitation_Russulales_workshop_Sweden2018.pdf