Konferencie

Stretnutie mladých taxonómov

Miesto konania: Senica
Termín: 08.11.2018 – 11.11.2018
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Caboň PhD. (miroslav.cabon@savba.sk)