Publikácie

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • ADAMČÍK, Slavomír – JANČOVIČOVÁ, Soňa – LOONEY, Brian P. – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – BIRKEBAK, Joshua M. – MOREAU, Pierre-Arthur – VIZZINY, Alfredo – MATHENY, P. Brandon. Circumscription of species in the Hodophilus foetens complex (Clavariaceae, Agaricales) in Europe. In Mycological Progress, 2017, vol. 16, no. 1, p. 47–62. ISSN 1617-416X. Dostupné na internete: <http://link.springer.com/article/10.1007/s11557-016-1249-x>. Typ: ADCA