Nástroj na priradenie geografických súradníc

Súbor musí byť vo forme textového súboru (alebo csv) s kódovaním utf-8, kde každý riadok je v tvare:

"Nr.";"Exact";;;;"Latitude";"Longitude";"Altitude";"Region";"State";"Note";"P/R"

Prvý riadok súboru by mal byť popis stĺpcov, pretože sa nespracováva. Výsledok je súbor formátu 'csv', ktorý je možné importovať do Excelu.

Vysletlivky: "Nr." - poradové, či identifikačné číslo, "Exact" - presný názov sídla, "P/R" - riadok pre Vašu poznámku.


Vyberte súbor (max 800kB)