sk en

img

Nástroj na vyhľadávanie lokalít
v sieti stredoeurópskeho mapovania na Slovensku.

Rozsah územia: 16°50´ až 22°40´ - 47°42´ až 49°42´
Základné polia stredoeurópskeho mapovania (tzv. štvorce) sú rozdelené na kvadranty (tzv. podštvorce, a až d), pričom korešpondujú so sieťou rovnobežiek a poludníkov s rozmerom 10' g. d. × 6' g. š.

(V zátvorke sú uvedené príklady)

Zadajte súradnice v stupňoch, minútach, sekundách.

Východná geografická dĺžka:

stupne: (18)
minúty: (1)
sekundy: (13.5)

Severná geografická šírka:

stupne: (48)
minúty: (2)
sekundy: (2.19)
Zadajte súradnice v desiatkovej sústave.

Východná geografická dĺžka:

(18.0211043528)

Severná geografická šírka:

(48.0384206609)
Zadajte názov obce.Dávka musí byť vo forme textového (*.txt) súboru, kde každý riadok má formát:
poradovéČíslo medzera X-súradnica medzera Y-súradnica novýRiadok

Súradnice X (dĺžka) a Y (šírka) musia byť v stupňoch desiatkovo.
Výsledok je súbor formátu 'txt', ktorý je možné importovať do tabuľkového editora.

Vyberte súbor (max 800kB)


Súradnice sa nachádzajú v poli (-iach) a kvadrante (-och):

Súradnice:

s. g. š.

v. g. d.

Markery:


Spracovanie v GIS-e: Dušan Senko, programovanie a práca s databázou: Matúš Kempa, Ondrej Husár a Jan Michálek
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4
admin - Matúš Kempa -
© 2010 Botanický ústav SAV. Všetky dátové informácie, ktoré obsahuje tento server (mimo Google maps) sú duševným vlastníctvom BÚ SAV a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu BÚ SAV.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!