O projekte

Objekt štúdia. Huby sú veľká a fylogeneticky rôznorodá skupina organizmov. Jej zástupcovia sa vyznačujú rozmanitým spôsobom výživy (trofie). Výskyt húb s rôznymi trofickými stratégiami podmieňuje predovšetkým prítomnosť vhodného substrátu, prípadne sprievodnej (hostiteľskej alebo partnerskej) rastliny. Je známe, že areály húb nekopírujú rozšírenie svojich hostiteľov, resp. partnerov. Ich výskyt limituje komplexný súbor ekologických, klimatických a geografických faktorov. Nie je však známe ako súvisí spôsob výživy a s tým súvisiace adaptačné mechanizmy s flexibilitou húb osídľovať rôzne klimatické zóny alebo geografické oblasti.

Schéma riešenia projektu

Picture4