Executive Board

Mgr. Anna Guttová, PhD.

Director
anna.guttova@savba.sk 02/ 5942 6112
RNDr. Milan Valachovič, CSc.

Deputy Director
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
RNDr. Miroslava Luxová, CSc.

Head of Department of Plant Physiology
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6120
RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Head of Department of Taxonomy of Vascular Plants
pavol.mereda@savba.sk 02/ 5942 6164
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Head of Department of Non-vascular Plants
slavomir.adamcik@savba.sk 02/ 5942 6139
Mgr. Iveta Škodová, PhD.

Head of Department of Geobotany
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Ing. Anna Urbanovská

Head of Administrative Department
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Mgr. Peter Repa

Head of Technical Department
peter.repa@savba.sk 02/ 5942 6101
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Scientific Secretary
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6138
RNDr. Iva Hodálová, CSc.

Chair of Scientific Board
iva.hodalova@savba.sk 02/ 5942 6128
Viera Víteková

Secretary
viera.vitekova@savba.sk 02/ 5942 6111