Conferences

IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti

Place: Bratislava – Devín
Date: 21.06.2021 – 25.06.2021
Contact: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)

Štruktúra a funkcia koreňa

Place: Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Date: 12.09.2021 – 16.09.2021
Contact: RNDr. Ivana Fialová PhD. (i.fialova@savba.sk)