Conferences

30. konferencia pracovnej skupiny European Vegetation Survey: Rastlinné spoločenstvá v meniacom sa prostredí

Place: Bratislava
Date: 09.05.2022 – 13.05.2022
https://evs2022.sav.sk

Štruktúra a funkcia koreňa

Place: Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Date: 12.06.2022 – 16.06.2022
Contact: RNDr. Ivana Fialová PhD. (i.fialova@savba.sk)

IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti

Place: Bratislava – Devín
Date: 20.06.2022 – 24.06.2022
Contact: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová PhD. (zuzana.zatovicova@savba.sk)

Biosystematické setkání Senica-Kunov

Place: Rekreačná oblasť Kunov-Senica
Date: 11.11.2022 – 13.11.2022
Contact: Mgr. Miroslav Caboň PhD. (miroslav.cabon@savba.sk)