Conferences

Štruktúra a funkcia koreňa

Place: Vysoké Tatry – Horný Smokovec
Date: 12.09.2021 – 16.09.2021
Contact: RNDr. Ivana Fialová PhD. (i.fialova@savba.sk)