Basic Info

Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

senior researcher
E-mail: zuzana.zatovicova@savba.sk
Phone: 02/ 5942 6125
Fax: 02/ 5477 1948