Projects

International

Ochrana in-situ pomocou menežmentu ekosystémov – v rámci projektu Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Mária PhD.
Annotation:
Project web page: https://www.cost.eu/actions/CA18201
Duration: 15.10.2019 – 14.10.2023