Publications

Mereďa, Pavol

Select year reporting publications:

Publications in 2021:
  • MÁJEKOVÁ, Jana – LETZ, Dominik Roman – MEREĎA, Pavol, ml. Zaujímavejšie nálezy cievnatých rastlín na území Bratislavy. Časť 1 = Interesting records of vascular plants in the area of Bratislava city. Part 1. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 21-73. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • MEREĎA, Pavol, ml. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2020. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 3-8. ISSN 1337-7043. Typ: GII