Banská Bystrica

Adresa

Botanický ústav SAV – detašované pracovisko
Centrum vied SAV
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica

Tel.č.: +421 903 922 398 (RNDr. Katarína Olšavská, PhD.)
E-mail: katarina.olsavska@savba.sk

Poloha

GPS: 48.75224° N, 19.1587° E