Zvolen

Adresa

Botanický ústav – detašované pracovisko
c/o Ústav ekológie lesa SAV
ul. Ľudovíta Štúra 2
960 53 Zvolen

Tel. č.: +421 45 532 0 313 (Ing. Richard Hrivnák, PhD.)
E-mail: richard.hrivnak@savba.sk

Poloha

GPS: 48.5766649° N, 19.1218571° E