Pišút I., Guttová A., Lackovičová A., Lisická E. 2001: Červený zoznam lišajníkov Slovenska. Ochrana prírody 20, Supplement: 23-30. (PDF)

Pišút I., Lackovičová A., Lisická E. 2010: Slovenské názvoslovie lišajníkov (r. 2010). Kultúra slova 44: 207-227. (PDF)
Kliment J., Hrabovský M., Kučera V., Guttová A., Hindáková A. & Guričanová D. 2019: Rodová homonymia v slovenskom odbornom botanickom menosloví a jej riešenie. (r. 2010). Kultúra slova 53: 335-341. (PDF)

Pišút I. 2002: An outline of history of lichenological research in Slovakia. (PDF)
Purvis W., James P., Pišút I., Lackovičová A., Poelt J. 1993: BLS Field Meeting: Slovakia 28 June – 6 July 1993. (PDF)
Lackovičová A., Pišút I. 2007: Exploring lichens in the Slovak part of the Carpathians: a brief history.

Anna Guttová
Anna Lackovičová
Alica Košuthová
Zuzana Fačkovcová

Back