Oddelenie fyziológie rastlín

Cieľom výskumnej práce Oddelenia fyziológie rastlín je štúdium fyziologických a štruktúrnych odpovedí rastlín na stresové podmienky prostredia a následné poznávanie mechanizmov ich adaptácie na nepriaznivé podmienky s dôrazom na abiotický stres. V súčasnosti sa na pracovisku riešia predovšetkým témy ako úloha rastlinných synaptotagmínov v odpovediach na stres, mnohoúrovňová regulácia transportérov železa a polarita rastlinných buniek. Ďalej sa študuje funkcia a vzájomné interakcie reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, ako aj auxínu, v koreňoch vystavených stresu z kovov. Výskum je tiež zameraný na sledovanie potenciálu kremíka (Si) na zmiernenie abiotického stresu. Oddelenie má k dispozícii laboratóriá – abiotického stresu, fyziológie rastlín, mikroskopie a bunkovej biológie; pre prácu s proteínmi a nukleovými kyselinami, analýzu génovej expresie na rôznej úrovni, štúdium kinetiky enzýmov, pre štruktúrnu a ultraštruktúrnu analýzu buniek, na kultiváciu rastlinného materiálu, aj in vitro a iné. Ako experimentálne rastliny slúžia aktuálne druhy Zea mays, Hordeum vulgare, Arabidopsis thaliana, … Naše pracovisko spolupracuje s podobnými pracoviskami na Slovensku – Vedecký park a Príf UK, UPJŠ a v zahraničí – na univerzitách v Bone, vo Viedni, v Krakove a v Pekingu.

Vedúci oddelenia: RNDr. Ivana Fialová, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Bočová, Beáta Ing.

odborná pracovníčka
beata.bocova@savba.sk 02/ 5942 6113
Fiala, Roderik Mgr., PhD.

odborný pracovník
roderik.fiala@savba.sk 02/ 5942 6114
Fialová, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
i.fialova@savba.sk 02/ 5942 6115
Huttová, Jana Ing.

odborná pracovníčka
jana.huttova@savba.sk 02/ 5942 6119
Chirappuranthu Sukumaran Nair, Vidya MSc.

interná doktorandka
vidya.cs@savba.sk 02/ 5942 6118
Jásik, Ján doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
jan.jasik@savba.sk 02/ 5942 6129
Jašková, Katarína Mgr.

odborná pracovníčka
k.jaskova@savba.sk 02/ 5942 6117
Krausko, Miroslav Mgr. , PhD.

vedecký pracovník
miroslav.krausko@savba.sk
Kumar, Ajay MSc.

interný doktorand
ajay.kumar@savba.sk 02/ 5942 6131
Kusá, Zuzana Mgr.

interná doktorandka
kusa.zuzana@savba.sk 02/ 5942 6134
Labajová, Mária Ing., PhD.

odborná pracovníčka
majka.labajova@gmail.com 02 5942 6133
Laššová, Kristína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
kristina.lassova@savba.sk
Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
lubica.liptakova@savba.sk 02/ 5942 6119
Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115
Mašírová, Eliška Mgr.

interná doktorandka
eliska.masirova@savba.sk 02/ 5942 6114
Mravíková, Irena

technická pracovníčka
mravikova16@gmail.com 02/ 5942 6117
Peterková, Darina Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
darina.peterkova@savba.sk 02/ 5942 6134
Shetty, Rajpal MSc., PhD.

vedecký pracovník
rskpur007@gmail.com 02/59426118
Tamás, Ladislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ladislav.tamas@savba.sk 02/ 5942 6116
Vaculík, Marek doc. RNDr., PhD.

samostaný vedecký pracovník
vaculik.marek@gmail.com 02/ 5942 6121
Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

odborná pracovníčka
katarina.valentovicova@savba.sk 02/ 5942 6121
Zelinová, Veronika Mgr., PhD.

samostaná vedecká pracovníčka
veronika.zelinova@savba.sk 02/ 5942 6121