Oddelenie taxonómie vyšších rastlín

Oddelenie taxonómie vyšších rastlín sa venuje štúdiu divo rastúcich cievnatých rastlín mierneho pásma, so zameraním na Karpatsko-Panónsky región a Mediteránnu oblasť. Objektom výskumu sú najmä endemické a chránené druhy, polyploidné a taxonomicky komplikované skupiny, ako aj invázne a nepôvodné rastliny.

Riešené výskumné projekty pracoviska sa v rámci základného výskumu zameriavajú na nasledovné oblasti: