Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Arbetová, Jaroslava Bc.
sekretariát riaditeľa CBRB SAV
botuinst@savba.sk 02/59426111
Bacigálová, Kamila RNDr. , CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
kamila.bacigalova@savba.sk
Bazalová, Denisa Mgr.
interná doktorandka
denisa.bazalova@savba.sk 02/ 5942 6179
Bérešová, Anna Mgr., PhD.
riaditeľka CBRB SAV, členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112
Bočová, Beáta Ing.
odborná pracovníčka
beata.bocova@savba.sk 02/ 5942 6113
Bročková, Denisa
technická pracovníčka
denisa.brockova@savba.sk 02/ 5942 6144
Caboň, Miroslav Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
miroslav.cabon@savba.sk 02/ 5942 6108
Caboňová, Michaela RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
michaela.vrbova@savba.sk
Cetlová, Veronika Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
veronika.cetlova@savba.sk 02/ 5942 6153
Čahojová, Lucia Mgr.
interná doktorandka
lucia.cahojova@savba.sk
Častková, Jolana
upratovačka
Čejka, Tomáš Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
tomas.cejka@savba.sk 02/ 5942 6127
Čejková, Dagmar
upratovačka
Čiampor, Fedor RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
f.ciampor@savba.sk 02/ 5942 6125
Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.zatovicova@savba.sk 02/ 5942 6125
Demecsová, Loriana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
loriana.demecsova@savba.sk 02/ 5942 6113
Demko, Viktor Mgr., PhD.
viktor.demko@uniba.sk
Dérerová, Kamila
administratívna pracovníčka
kamila.dererova@savba.sk 59426103
Dítě, Daniel RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
daniel.dite@savba.sk 0905 524 086
Dítě, Zuzana Mgr. , PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.dite@savba.sk
Dúbravková, Daniela RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
daniela.dubravkova@savba.sk 042/ 4323 765
Džimová, Lenka Mgr.
knihovníčka
Fačkovcová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.fackovcova@savba.sk 02/ 5942 6149
Fiala, Roderik Mgr., PhD.
odborný pracovník
roderik.fiala@savba.sk 02/ 5942 6114
Fialová, Ivana RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
i.fialova@savba.sk 02/ 5942 6115
Gajdošová, Zuzana Mgr.
interná doktorandka
zuzana.gajdosova@savba.sk
Galvánek, Dobromil Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
dobromil.galvanek@savba.sk 0908 592 598
Gažiová, Iveta
knihovníčka, spracovanie publikačnej činnosti
iveta.gaziova@savba.sk 02/ 5942 6104
Gbúrová Štubňová, Eliška Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
eliska.stubnova@savba.sk 02/ 5942 6170
Goliašová, Kornélia RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
kornelia.goliasova@savba.sk 02/ 5942 6155
Hindáková, Alica Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
alica.hindakova@savba.sk 02/ 5942 6138
Hodálová, Iva RNDr. , CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
iva.hodalova@savba.sk 02/ 5942 6163
Hrivnák, Richard Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
richard.hrivnak@savba.sk 045/ 5320 313
Huttová, Jana Ing.
odborná pracovníčka
jana.huttova@savba.sk 02/ 5942 6119
Chirappuranthu Sukumaran Nair, Vidya MSc.
interná doktorandka
vidya.cs@savba.sk 02/ 5942 6118
Ivascu, Alina – Sorina Mgr.
interná doktorandka
alina.biro@savba.sk
Janišová, Monika Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
monika.janisova@savba.sk 02/ 5942 6174
Jarolímek, Ivan RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
ivan.jarolimek@savba.sk 02/ 5942 6177
Jásik, Ján doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
jan.jasik@savba.sk 02/ 5942 6129
Jašková, Katarína Mgr.
odborná pracovníčka
k.jaskova@savba.sk 02/ 5942 6117
Kantor, Adam Mgr.
doktorand – duálne štúdium Cotutelle
adam.kantor@savba.sk
Kempa, Matúš Mgr., PhD.
odborný pracovník
matus.kempa@savba.sk 02/ 5942 6145
Klačanová, Simona Mgr.
interná doktorandka
simona.klacanova@savba.sk
Komárová, Zlata
technická pracovníčka
aurakom@pobox.sk 02/ 5942 6165
Kozárová, Gabriela
odborná pracovníčka
gabriela.kozarova@savba.sk 02/ 5942 6136
Kráľovičová, Eva Ing.
odborný pracovník s VŠ
eva.senkova@savba.sk
Kráľovičová, Eva Ing.
IAPT Managing Secretary
eva.senkova@savba.sk 02/ 5942 6151
Krausko, Miroslav Mgr. , PhD.
vedecký pracovník
miroslav.krausko@savba.sk
Kučera, Jaromír Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6162
Kučera, Viktor Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
viktor.kucera@savba.sk 02/ 5942 6139
Kumar, Ajay MSc.
interný doktorand
ajay.kumar@savba.sk 02/ 5942 6131
Kusá, Zuzana Mgr.
interná doktorandka
kusa.zuzana@savba.sk 02/ 5942 6134
Kvapilová, Henrieta Ing.
mzdová účtovníčka
henrieta.kvapilova@savba.sk 037/6943 363
Labajová, Mária Ing., PhD.
odborná pracovníčka
majka.labajova@gmail.com 02 5942 6133
Laššová, Kristína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
kristina.lassova@savba.sk
Letz, Dominik Roman RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
dominik-roman.letz@savba.sk 02/ 5942 6146
Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lubica.liptakova@savba.sk 02/ 5942 6119
Luxová, Miroslava RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115
Májeková, Jana RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.majekova@savba.sk 02/ 5942 6176
Majerová, Monika Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
monika.budzakova@savba.sk 02/ 5942 6180
Marhold, Karol prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, člen vedeckej rady
karol.marhold@savba.sk 0910128891
Mašírová, Eliška Mgr.
interná doktorandka
eliska.masirova@savba.sk 02/ 5942 6114
Mechurová, Jozefa
samostatná odborná referentka
botuugis@savba.sk 02/ 5942 6105
Melichárková, Andrea Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
andrea.melicharkova@savba.sk 02/ 5942 6153
Mereďa, Pavol RNDr., PhD.
vedecký pracovník
pavol.mereda@savba.sk 02/ 5942 6164
Miháliková, Tatiana Mgr.
odborná pracovníčka
tatiana.mihalikova@savba.sk 02/ 5942 6147
Michalková, Eleonóra RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
eleonora.michalkova@savba.sk 02/ 5942 6158
Michalková, Michaela Mgr.
Odborný administratívny asistent
michaela.michalkova@savba.sk 0259426169
Michalková, Michaela Mgr.
interná doktorandka
michaela.michalkova@savba.sk
Mravíková, Irena
technická pracovníčka
mravikova16@gmail.com 02/ 5942 6117
Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
ladislav.pekarik@savba.sk
Pekárová, Iveta
pracovníčka knižnice
iveta.pekarova@savba.sk 02/ 5942 6104
Peterková, Darina Mgr., PhD.
odborná pracovníčka
darina.peterkova@savba.sk 02/ 5942 6134
Polakovičová, Viera
technická pracovníčka
viera.polakovicova@savba.sk 02/ 5942 6157
Polčičová, Alena Ing.
hlavná účtovníčka BÚ
alena.polcicova@savba.sk 02/59426103
Pribulová, Katarína Mgr.
odborná pracovníčka
katarina.kupkova@savba.sk 02/ 5942 6144
Repa, Peter Mgr.
vedúci oddelenia, správca budovy – vodič
peter.repa@savba.sk 0903 660 022
Senko, Dušan RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
dusan.senko@savba.sk 02/ 5942 6151
Senková Baldaufová, Katarína Mgr.
odborná pracovníčka
02/ 5942 6151
Shapkin, Vasilii MSc.
interný doktorand
vasilii.shapkin@savba.sk
Shetty, Rajpal MSc., PhD.
vedecký pracovník
rskpur007@gmail.com 02/59426118
Skokanová, Katarína RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
katarina.skokanova@savba.sk 0903 922 398
Slezák, Michal Ing. , PhD.
vedecký pracovník
slezak.miso@gmail.com
Slovák, Marek Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
marek.slovak@savba.sk 02/ 5942 6161
Smatanová, Janka Mgr.
odborná pracovníčka
janka.smatanova@gmail.com
Svitková, Ivana RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
ivana.svitkova@savba.sk 02/ 5942 6168
Šafránek, Martin Mgr., PhD.
martin.safranek@savb.sk
Šibík, Jozef RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
jozef.sibik@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibíková, Mária Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
maria.petrasova@savba.sk 02/ 5942 6177
Šingliarová, Barbora RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
barbora.singliarova@savba.sk 0905 577 899
Škodová, Iveta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Šlenker, Marek Mgr., PhD.
vedecký pracovník
marek.slenker@savba.sk
Španiel, Stanislav RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
stanislav.spaniel@savba.sk 02/ 5942 6160
Tamás, Ladislav RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
ladislav.tamas@savba.sk 02/ 5942 6116
Tamás, Ladislav
Hlavný záhradník
ladislav.tamas@savba.sk 02/59426116
Tamásová, Katarína
katarina.tamasova@savba.sk 0259426106
Tamásová, Katarína
administratívna pracovníčka
katarina.tamasova@savba.sk 02/ 5942 6106
Treplanová, Dagmar
technická pracovníčka
dagmar.treplanova@savba.sk 02/ 5942 6171
Urbanovská, Anna Ing.
odborná pracovníčka, vedúca ekonomicko-techn.oddelenia
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Urbanovský, Martin
údržbár
martin.urbanovsky@savba.sk 02/ 5942 6101
Vaculík, Marek doc. RNDr., PhD.
samostaný vedecký pracovník
02/ 5942 6121
Valachovič, Milan RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.
odborná pracovníčka
katarina.valentovicova@savba.sk 02/ 5942 6121
Vantarová, Katarína Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, redakcia časopisu Biologia
katarina.hegedusova@savba.sk 02/ 5942 6173
Zaliberová, Mária RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
maria.zaliberova@savba.sk 02/ 5942 6176
Zelinová, Veronika Mgr., PhD.
samostaná vedecká pracovníčka
veronika.zelinova@savba.sk 02/ 5942 6121
Zozomová, Judita Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
judita.zozomova@savba.sk 02/ 5942 6159