Ocenenia

2012
Cena Pavla Silingera za rok 2002 udelená Slovenskou Botanickou Spoločnosťou.