Ocenenia

2017
Ocenenie pri príležitosti 20. výročia NP Muránska planina – Ocenenie za dlhoročnú výskumnú činnosť; Správa Národného parku Muránska planina.

2002
“Cena Pavla Silingera“ pre mladých botanikov (do 30 rokov) za najlepšiu pôvodnú vedeckú či odbornú prácu, publikovanú vo vedeckom alebo odbornom časopise; Slovenská botanická spoločnosť.