Pedagogické aktivity

Dizertačné práce

2013 – 2017

Školiteľka, Mgr. Zuzana Fačkovcová – Analysis of origin and diversification of the Western Carpathian elements of the genus Solenopsora (lichens, Catillariaceae); úspešne ukončené štúdium august 2017

 

2004 – 2007

Školiteľka, Mgr. Lenka Brodeková, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland – An assessment of epiphytic lichens in semi-natural woodlands of Knocksink Wood nature reserve and other woodlands in Co. Wicklow, úspešne ukončené štúdium

 

Diplomové práce

2019–2021

Školiteľka, Bc. Jaroslava Gužíková, Kategra genetiky, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – Genetická diverzita fotobiontov európskych zástupcov rodu Solenopsora (Leprocaulaceae, lišajníky) s dôrazom na špecialistov na ultramafické podklady

2018–2019

Školiteľka, Bc. Viktória Krajanová, Kategra geochémie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – Geochemické štúdium biozvetrávania hornín lišajníkmi s dôrazom na serpentinity: prípadová štúdia na zástupcoch rodu Solenopsora

 

2011–2012

Školiteľka, Alice Grassi, Università degli studi di Siena, Taliansko – Effetti biologici di inquinanti rilasciati durante la produzione del cemento su organismi sensibili (licheni), úspešne ukončené štúdium

 

2009 – 2011

Školiteľka diplomovej práce Bc. Katarína Petríková, Univerzita Komenského, Bratislava – Epifytická lichenoflóra urbánneho prostredia ako indikátor čistoty ovzdušia v Spišskej Novej Vsi (východné Slovensko), úspešne ukončené štúdium

 

1997–1999

Školiteľka diplomovej práce Annamária Počubajová, Univerzita Komenského, Bratislava – Lišajníky Národného parku Slovenský raj, úspešne ukončené štúdium.

 

2001–2002

Konzultantka diplomovej práce Lenka Brodeková, TU Zvolen – Fakulta ekológie a environmentalistiky – Biodiverzita epifytických lišajníkov vo vybraných parkoch severozápadnej časti Podunajskej nížiny.

 

Externá učiteľka

 

1999–2007 Katedra botaniky PríF UK Bratislava

Lichenológia – základný a pokročilý kurz (letný semester)

 

2015 – trvá

Katedra pedológie PríF UK Bratislava

Biodiverzita 1 (Biodiverzita mikroskopických vláknitých húb a nižších rastlín) – zimný semester, tri prednášky a jedno cvičenie počas kurzu

 

máj 1997

Terénne cvičenia vo Vihorlate – lichenológia pre študentov pedagogického zamerania Biológia – Chémia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice