Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • MÁJEKOVÁ, Jana**JAROLÍMEK, IvanZALIBEROVÁ, MáriaMEDVECKÁ, Jana. Alien (invasive) vascular plants in Slovakia – a story of successful plant immigrants. In Environmental & Socio-economic Studies, 2021, vol. 9, no. 4, p. 23-31. (2020: 0.172 – SJR, Q3 – SJR). (2021 – SCOPUS). ISSN 2354-0079. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/environ-2021-0022 Typ: ADMB