Publikačná činnosť

Bérešová, Anna

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • GUTTOVÁ, Anna – NIMIS, Pier Luigi**. The genus Solenopsora (Lichenized Ascomycetes, Leprocaulaceae) in Italy. In Flora Mediterranea, 2021, vol. 31, special issue, p. 55-65. (2020: 0.361 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1120-4052. Typ: ADEB
  • BÉREŠOVÁ, Anna. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 117-123. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
  • RAVERA, Sonia – PAOLI, Luca – BIANCHI, Elisabetta – BENESPERI, Renato – BRUNIALTI, Giorgio – DI NUZZO, Luca – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – FRATI, Luisa – GIORDANI, Paolo – GUTTOVÁ, Anna. SUCCESSFUL LICHEN TRANSLOCATION OF Lobaria pulmonaria: THE ITALIAN EXPERIENCE. In International Association for Lichenology 9th Symposium (IAL 9) "Unlocking the Inner Lichen", August 1 to 6, 2021 – ONLINE, Brazil : IAL9 Program & Abstract Book [elektronický zdroj]. – Brazil, 2021, p. 154-155. Typ: GHG
  • ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra – NOSALJ, Sanja – MACHARIKOVÁ, Miroslava – PELECHOVÁ DRONGOVÁ, Zuzana – TAKÁČOVÁ, Alžbeta – MIŠÍKOVÁ, Katarína – GUTTOVÁ, Anna. Pôdne mikroskopické vláknité huby, cyanobaktérie, riasy, machorasty, lichenizované huby a ich biodiverzita. Recenzenti Elena Piecková, Lívia Kijovská, Jana Sedláková. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. 264 s. ISBN 978-80-223-5206-2 Typ: ACB