Publikačná činnosť

Hindáková, Alica

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • HINDÁKOVÁ, Alica** – NOGA, Teresa. Luticola rojkoviensis sp. nov. (Bacillariophyta), a new terrestrial diatom from Central Slovakia. In Fottea : journal of Czech Phycological Society, 2021, vol. 21, no. 1, p. 34-43. (2020: 3.242 – IF, Q2 – JCR, 0.783 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1802-5439. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/fot.2020.014 Typ: ADMA
  • HINDÁKOVÁ, Alica. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 20, 74. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Atlas sinic a řas České Republiky 1. Atlas sinic a řas České Republiky 2. / Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Rodan Geriš, Barbora Chattová, Josef Juráň, Olga Lepšová-Skácelová, Petra Pitelková, Martin Puzstai, Pavel Škaloud, Jan Šťastný, Kateřina Čapková, Markéta Bohunická, Radka Mühlsteinová. – Powerprint, Praha, 2018. Typ: EDI