Publikačná činnosť

Zaliberová, Mária

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • MÁJEKOVÁ, Jana** – ZALIBEROVÁ, Mária – ANDRIK, Eva J. – PROTOPOPOVA, Viera V. – SHEVERA, Myroslav V. – IKHARDT, Peter. A comparison of the flora of the Chop (Ukraine) and Čierna nad Tisou (Slovakia) border railway stations. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 1969-1989. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/s11756-020-00592-x Typ: ADDA