Publikačná činnosť

Škodová, Iveta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína** – KORZENIAK, Joanna – MÁJEKOVÁ, Jana – STOICA, Adrian – COLDEA, Gheorghe – KUZEMKO, Anna – BUDZHAK, Vasyl – TOKARYUK, Alla – CHORNEY, Illja I. – ŠKODOVÁ, Iveta. Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2021, vol. 155, no. 1, p. 16-41. (2020: 2.838 – IF, Q2 – JCR, 0.575 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2020.1801877 Typ: ADCA