Publikačná činnosť

Vantarová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • ELIÁŠ, Pavol jun.** – HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Progress in Slovak botany: a successful path to modern research on flora and vegetation. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 7, p. 1901-1907. (2020: 1.350 – IF, Q4 – JCR, 0.282 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00809-7 Typ: BDDA
  • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína** – ŽARNOVIČAN, Hubert – KANKA, Róbert – ŠUVADA, Robert – KOLLÁR, Jozef – GALVÁNEK, Dobromil – ROLEČEK, Jan. Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system [Teplomilné dubové lesy na Slovensku: klasifikácia vegetácie a expertný systém]. In Preslia, 2021, vol. 93, no. 2, p. 89-123. (2020: 4.167 – IF, Q1 – JCR, 1.792 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089 Typ: ADCA
  • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína** – KORZENIAK, Joanna – MÁJEKOVÁ, Jana – STOICA, Adrian – COLDEA, Gheorghe – KUZEMKO, Anna – BUDZHAK, Vasyl – TOKARYUK, Alla – CHORNEY, Illja I. – ŠKODOVÁ, Iveta. Syntaxonomical revision of the Triseto flavescentis-Polygonion bistortae alliance in the Carpathians. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2021, vol. 155, no. 1, p. 16-41. (2020: 2.838 – IF, Q2 – JCR, 0.575 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2020.1801877 Typ: ADCA
  • Biologia. Editors [2007-] Štefan Janeček, [2009, 2013-] Mária Kazimírová, [2018-] Katarína Hegedüšová Vantarová, [managing editor Section Botany: 2017-] František Hindák, [2000-2017] Igor Mistrík. Cham : Springer International Publishing, 2018-. Copyrith a vlastník: Centrum biologie a rastlin a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV. 12 x ročne. ISSN 0006-3088 Typ: FAI