Publikačná činnosť

Kučera, Jaromír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • GAJDOŠOVÁ, Zuzana** – DI SACCO, Alice – SLOVÁK, Marek – TURISOVÁ, Ingrid – TURIS, Peter – KUČERA, Jaromír – MÜLLER, Jonas V. Poznámky k životaschopnosti a klíčivosti semien lykovca muránskeho (Daphne arbuscula) a lykovca voňavého (Daphne cneorum). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 103-108. ISBN 978-80-223-5132-4. (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
  • KUČERA, Jaromír* – SVITOK, Marek* – ŠTUBŇOVÁ, Eliška – MÁRTONFIOVÁ, Lenka – PLACETTE, Clément Lafon – SLOVÁK, Marek**. Eunuchs or Females? Causes and Consequences of Gynodioecy on Morphology, Ploidy, and Ecology of Stellaria graminea L. (Caryophyllaceae). In Frontiers in Plant Science, 2021, vol. 12, art. no. 589093. (2020: 5.753 – IF, Q1 – JCR, 1.752 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1664-462X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.589093 Typ: ADCA