Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – BACIGÁLOVÁ, Kamila – CABOŇ, Miroslav – MIKUŠOVÁ, Petra – SENKO, Dušan – SVITOK, Marek – ADAMČÍK, Slavomír**. Ash Trees (Fraxinus spp.) in Urban Greenery as Possible Invasion Gates of Non-Native Phyllactinia Species. In Forests, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 183. (2020: 2.633 – IF, Q1 – JCR, 0.676 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12020183 Typ: ADCA