Publikačná činnosť

Krausko, Miroslav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • LEŠKOVÁ, Alexandra – LABAJOVÁ, Mária – KRAUSKO, Miroslav – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – BALUŠKA, František – MIČIETA, Karol – TURŇA, Ján – JÁSIK, Ján. Endosidin 2 accelerates PIN2 endocytosis and disturbs intracellular trafficking of PIN2, PIN3, and PIN4 but not of SYT1. In PLoS ONE, 2020, vol. 15., iss. 8, p. e0237448. (2019: 2.740 – IF, Q2 – JCR, 1.023 – SJR, Q1 – SJR). (2020 – WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203. Typ: ADMA