Publikačná činnosť

Čahojová, Lucia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • ČAHOJOVÁ, Lucia – JAROLÍMEK, Ivan – ŠIBÍK, Jozef – ŠIBÍKOVÁ, Mária. Identification and Monitoring of Forest Habitats in Changing Environment in Area Čierny Balog, Central Slovakia by Satellite Images. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1875. ISBN 978-80-972360-6-9. (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA) Typ: AFH