Publikačná činnosť

Shapkin, Vasilii

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • SHAPKIN, VasiliiCABOŇ, MiroslavADAMČÍK, Slavomír. Qualitative comparison of four DNA metabarcode markersfor species recovery sensitivity based on Hodophilus (fungi)sequence dataset. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2126. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2126 (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFL