Publikačná činnosť

Valachovič, Milan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • JANAUER, Georg A. – EXLER, Norbert – ANAČKOV, Goran – BARTA, Veronika – BERCZIK, Árpád – BOŽA, Pal – DINKA, Mária – GEORGIEV, Valeri – GERM, Mateja – HOLCAR, Matej – HRIVNÁK, Richard – IGIĆ, Ruzica – OZIMEC, Siniša – SÂRBU, Anca – SCHMIDT, Brigitte – SCHMIDT-MUMM, Udo – SCHÜTZ, Wolfgang – SIPOS, Katalin – SZALMA, Elemér – TOPIĆ, Jasenka – TSONEVA, Sonya – VALACHOVIČ, Milan – VALCHEV, Vladimír – VUKOV, D. – ZELNIK, Igor** – GABERŠČIK, Alenka. Distribution of the Macrophyte Communities in the Danube Reflects River Serial Discontinuity. In Water, 2021, vol. 13, no. 7, art. no. 918. ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w13070918 Typ: ADCA
  • VALACHOVIČ, Milan. Spoločenstvo Cymbalarietum muralis na Holíčskom zámku = The association Cymbalarietum muralis at Holíč Castle. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 103-106. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • VALACHOVIČ, Milan. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 139-140. ISSN 1337-7043. Typ: BDF