Publikačná činnosť

Michalková, Eleonóra

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • MICHALKOVÁ, Eleonóra. Nekrológy a spomienky. Spomienka na dr. Hanku Uhríkovú. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 147. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ