Publikačná činnosť

Letz, Dominik Roman

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • MÁJEKOVÁ, JanaLETZ, Dominik RomanMEREĎA, Pavol, ml.. Zaujímavejšie nálezy cievnatých rastlín na území Bratislavy. Časť 1 = Interesting records of vascular plants in the area of Bratislava city. Part 1. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2021, roč. 43, č. 1, s. 21-73. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB